دستگاه گلاب گیری احمدزاده

نحوه خرید غیر حضوری دستگاه عرق گیری و گلاب گیری

بعد از پسند و انتخاب دستگاه عرق گیری شما می توانید با ما تماس بگیری و سفارش دستگاه عرق گیری را بدهید و مبلغ دستگاه را به یکی از حسابها و یا شماره کارت های زیر واریز نمایید .

بنام جعفر احمدزاده

بانک ملی > شماره حساب : 0103492627001  > شماره کارت : 4519 4447 9913 6037

بانک صادرات > شماره حساب : 0102533091000 > شماره کارت : 0604 5376 6915 6037

بانک ملت > شماره حساب » 3133889712 > شماره کارت : 6226 4337 3379 6104

نحوه ارسال

ارسال از طریق اتوبوس بین شهری و یا تیپاکس به تمام نقاط ایران در اسرع وقت