دستگاه گلاب گیری احمدزاده

نحوه خرید غیر حضوری دستگاه عرق گیری و گلاب گیری

بعد از پسند و انتخاب دستگاه عرق گیری شما می توانید با ما تماس بگیری و سفارش دستگاه عرق گیری را بدهید و مبلغ دستگاه را به یکی از حسابها و یا شماره کارت های زیر واریز نمایید .

بنام جعفر احمدزاده

بانک ملی > شماره حساب : 0103492627001  > شماره کارت : 2348 7976 9973 6037

نحوه ارسال

ارسال از طریق اتوبوس بین شهری و یا تیپاکس به تمام نقاط ایران در اسرع وقت